fbpx

Tel 062-070-5557

สำหรับนักเรียนนักศึกษา

กลุ่มบริษัทโปลิโฟมพร้อมให้การสนับสนุนแก่นักเรียน และนักศึกษา จากทุกสถาบัน เพราะเราเป็นโรงงานโฟมที่เชื่อว่า “นักเรียน และนักศึกษา” เป็นอนาคตของชาติ ที่เปรียบเสมือนกำลังสำคัญในการสืบสาน พัฒนา และต่อยอด ให้แก่ทุกภาคส่วนของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นเราในฐานะผู้นำแห่งวงการผลิต และพัฒนา eps foam จึงไม่นิ่งนอนใจ ที่พร้อมให้การสนับสนุนทั้งเงินทุน องค์ความรู้ และวัสดุ eps foam เท่าที่เราจะทำได้ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาทุกท่าน ได้แสวงหาความรู้และรับประสบการณ์ในช่วงชีวิตอันมีค่า ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น ก่อนออกไปใช้ชีวิตในช่วงเวลาของการทำงานขั้นต่อไป

สำหรับรูปแบบที่ ‘โปลิโฟม’ ให้การสนับสนุน ได้แก่

  • การฝึกงานตามระบบทวิภาคี ภายใต้ความปลอดภัย ณ กลุ่มบริษัทโปลิโฟม
  • สนับสนุนให้ eps foam เพื่อใช้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีในทุกรูปแบบ เช่น โฟมประกอบฉากละครเวที
  • เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ ในทุกมิติของ eps foam สำหรับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
  • เงินทุน เช่น ทุนการศึกษา, ทุนสำหรับงานวิจัย หรือความช่วยเหลืออื่นตามความเหมาะสม

โปลิโฟม คือ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับโฟม (eps foam) ที่ครอบคลุมในทุกมิติ นอกเหนือการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และบริการที่ดีที่เกิดขึ้นภายในโรงงานโฟม สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ความสำคัญต่องานวิจัย เราจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมอย่างไม่หยุดยั้ง ตามขั้นตอนการทดสอบภายใต้มาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล (ASTM, JIS, DIN, …) มากว่าครึ่งศตวรรษ เราจึงเป็นโรงงานโฟมที่มีผลงานวิจัยโฟม (eps foam) มากที่สุดในประเทศไทย เราจึงพร้อมทั้งให้คำปรึกษา และมอบเงินทุนวิจัยแก่ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทุกท่าน ภายใต้หัวข้องานวิจัยที่ท่านกำลังศึกษา และทดลอง เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเพียงงานวิจัยขึ้นหิ้ง สามารถนำมาต่อยอดใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหลานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดประสงค์ขอรับการสนับสนุนสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางเว็ปไซต์ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน และพัฒนางานวิจัย โดยตรงที่ คุณวรรณวิภา มัจฉาชีพ (คุณปอ) โทร.063-5353802

ส่งอีเมลสอบถาม
สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

Polystyrene