fbpx

Tel 062-070-5557

เกี่ยวกับบริษัท

โรงงานโฟม

กลุ่มบริษัทโปลิโฟม ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 55 ปี โดย ดร.ประดิษฐ์และคุณวรพรรณ  หิรัญประดิษฐ จากการเริ่มต้นก่อตั้งโรงโฟมเล็กๆ แห่งหนึ่งขึ้น โดยการเช่าที่ดินจำนวน 2 ไร่ พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นโรงงานชั้นเดียวที่ ถนนสาธุประดิษฐ์ เพื่อผลิตสินค้าโฟมอีพีเอส EPS Foam (Expandable Polystyrene Foam) โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด”

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งหมดบวกกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และความเพียรพยายามของผู้บริหารอย่างไม่หยุดยั้ง  ทำให้กว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโปลิโฟมมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า โฟมอีพีเอสรายใหญ่ในประเทศไทย พร้อมทั้งมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างไม่หยุดนิ่ง ในด้านสินค้าและการบริการ รวมถึงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโกคให้พร้อมสำหรับการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้าในระดับสากลอีกด้วย

ปัจจุบันเราสามารถผลิตสินค้า และให้บริการมากกว่า 14 รายการ อาทิ โฟมเม็ด โฟมแผ่น โฟมก้อน โฟมงานก่อสร้าง โฟมงานเกษตร โฟมงานศิลป์ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับตลาดภายในประเทศ และภูมิภาคใกล้เคียง ทั้งยังสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ IS0 9001: 2015 ด้วยนโยบาย

 “ผลิตสินค้า และ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ยังได้ขยายรูปแบบธุรกิจ ไปยังสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายในธุรกิจ Trading ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโปลิโฟม ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้งสรรค์สังคมไทย ด้วยการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยการร่วมก่อตั้ง และเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลโฟมพลาสติกไทย(Thai Plastic from Recycleindustries association/TPFRIA) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของวงการอุตสาหกรรมโฟมในประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการรีไซเคิลโฟมอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประทศไทยกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับสากล คือระหว่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ AMEPS (ASEAN Manufacturers of expanded polystyrene) ด้วยความหวังอย่างเต็มที่ว่า “กลุ่มบริษัทโปลิโฟม” จะเป็นหนึ่งในพลังที่ช่วยผลักดันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับคนและสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เหมือนกับคำขวัญประจำใจของพนักงานในกลุ่มบริษัทโปลิโฟมทุกคนว่า “Polyfoam Absorb Your Life”

กลุ่มบริษัท โปลิโฟม

โรงโฟม/โรงงานผลิตโฟม

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด

356 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
02-451-9349-54
02-451-9355

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด
(สำนักงานสี่พระยา)

1072-1074 สี่แยกสี่พระยา ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
02-2365534,02-2365757
02-236-9306

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

356 ถนนอนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
02-451-9349-54
02-451-9355

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
(บางแค)

35 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 8
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
02-413-1122, 02-413-0549
02-454-2737

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมไฮเทคส์ จำกัด

60/94 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร, ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง,
อ.คลองหลวง ,ปทุมธานี 12120
02-529-5372
02-529-2874

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมกบินทร์บุรี จำกัด

446/2 หมู่ 9 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ , อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
037-455-618-20
037-455-075

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมสุวรรณภูมิ จำกัด

75 หมู่ 4 ซอยวัดหอมศีล, ถนนบางนา-ตราด กม.35 บางพลีน้อย, อำเภอบางบ่อ,
จังหวัดสมุทปราการ, 10560
02-708-6711-7
02-708-6718-9

โฟมอีพีเอส

โปลิโฟมราชบุรี จำกัด

188 หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่
อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
032-919-951
032-919-955

ลูกค้าของโปลิโฟม