fbpx

Tel 02-451-9349-54

โฟมก่อสร้าง,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมสร้างบ้าน

เส้นทางโยธาโฟม

เส้นทางผลิตภัณฑ์ “โยธาโฟม”

“โยธาโฟม (Yothafoam)” ผู้นำอุตสาหกรรมโฟมก่อสร้างอันดับหนึ่งในประเทศไทย ชื่อแบรนด์นี้เปิดตัวเมื่อปี 2551 แต่หากย้อนไปที่จุดเริ่มต้นแท้จริงก่อนเกิดแบรนด์โยธาโฟม คงต้องกล่าวถึงผลิตภัณฑ์โฟมก่อสร้างกลุ่มแรกที่ผลิตและจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2516 ได้แก่ แอสเบสโทลักซ์ พิมพ์ลาย (Asbestolux) และโปลิซิสบอร์ด (Polysis Board) ซึ่งหากนับอายุผลิตภัณฑ์แรกจวบจนปัจจุบันมีอายุราวครึ่งศตวรรษ แม้ในปัจจุบันแอสเบสโทลักซ์ พิมพ์ลายไม่มีการผลิตและจัดจำหน่าย แต่โปลิซิสบอร์ดยังคงผลิตและจำหน่ายอยู่ภายใต้ชื่อ “โปลิบอร์ด (Polyboard)” เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม จึงถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ผลิตโดยผสานกันระหว่างวัสดุหลักโฟม EPS (Expanded Polystyrene) กับแผ่นบอร์ดงานก่อสร้างหลากหลายที่ใช้ในปัจจุบัน โปลิบอร์ดจึงเป็นแผ่นก่อสร้างสำเร็จรูปที่มีจุดเด่นในเรื่องการเป็นฉนวนกันความร้อน กันความชื้น และดูดซับเสียงที่ดีในตัว อย่างที่หาไม่ได้จากแผ่นก่อสร้างสำเร็จรูปทั่วไป

หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกในปี 2516 ที่การันตีด้วยยอดจำหน่ายมูลค่าสูงถึงหลักล้านบาท แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจงานก่อสร้าง จากก้าวแรกนำพามาสู่อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศมาปรับใช้ในการผลิต นอกจากนี้เราให้ความสำคัญและใส่ใจในงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างตามมาตรฐานระดับสากลเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และทุกผลิตภัณฑ์โฟมก่อสร้างของเราต้องสามารถตอบโจทย์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ในทุกมิติและทุกยุคสมัย จากรูปประกอบบอกเล่าถึงเรื่องราวของเส้นทางผลิตภัณฑ์โฟมก่อสร้างที่มีมายาวนาน โดยความแตกต่างสีของอักษรที่ปรากฏเพื่อให้คุณทราบถึง กลุ่มที่ 1 แสดงอักษรสีเขียว คือ ผลิตภัณฑ์ที่ยังมีการผลิตและจัดจำหน่าย และกลุ่มที่ 2 แสดงอักษรสีเทา คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อต่อยอดและอาจนำออกจำหน่ายในอนาคต

เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์โฟมก่อสร้างที่หลากหลายมากขึ้น จึงก่อกำเนิดแบรนด์ “โยธาโฟม (Yothafoam)” ในปี 2551 ทั้งนี้เพื่อต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ และสร้างการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันต่อสาธารณชนในการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์โฟมก่อสร้างโดยโปลิโฟม ดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์โฟมก่อสร้างของเราจึงเปรียบเสมือนเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่ ที่เติบโตภายใต้ชื่อ “โยธาโฟม” ต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกลำต้นสมบูรณ์ พร้อมจะผลิดอกออกผลสืบไป

2508

กำเนิดบริษัท “Polyfoam”

2516

Polyboard Asbestolux พิมพ์ลาย Polysis Board

2518

โฟมทุ่น

2527

ซีเมนต์โฟม

2536

จีอีโอโฟม โฟมปรับระดับพื้น

2546

อิฐคูลบล็อค

2547

โฟมกรีต

2511

เปิดตัวแบรนด์ “โฟมก่อสร้าง” ชื่อ “โยธาโฟม”

2555

บัวโฟม ICF