fbpx

Tel 062-070-5557

Polyboard หนึ่งในผลิตภัณฑ์โยธาโฟมที่จะช่วยให้งานก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย และสนุกยิ่งขึ้น
Polyboard = Yothafoam X วัสดุบอร์ดสำหรับงานก่อสร้าง

Polyboard แผ่นก่อสร้างสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเด่นเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดี เพราะผลิตจากการผสานวัสดุระหว่าง “แผ่นโฟมเกรด โยธาโฟม” (ผ่านการรองรับตามมาตรฐานงานก่อสร้าง) ปิดผิวด้วยวัสดุบอร์ดสำหรับงานก่อสร้างที่มีโดยทั่วไป อาทิเช่น แผ่นไม้อัด, ยิปซั่มบอร์ด, ซีเมนต์บอร์ด หรือเฌอร่าบอร์ด เป็นต้น ดังนั้น Polyboard จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายภายใต้จินตนาการออกแบบของคุณ

ข้อแนะนำการใช้งาน Polyboard เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยระบบโยธาโฟม คุณควรเลือกใช้วัสดุบอร์ดปิดผิวให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตั้ง (ภายในหรือภายนอกอาคาร) ความสามารถในการรับน้ำหนัก คำนึงถึงการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของห้องในงานก่อสร้าง (พื้น, ผนัง หรือฝ้าเพดาน) หรือประโยชน์ใช้สอยเฉพาะทางของห้องนั้นๆตามที่คุณต้องการ เพราะวัสดุที่แตกต่างกันย่อมมีความแข็งแรงและคุณสมบัติที่ต่างกัน แต่สำหรับ “แผ่นโฟมเกรดโยธาโฟม”วัสดุหลักของ Polyboard ที่ช่วยสร้างจุดเด่นผลิตภัณฑ์ให้เป็นแผ่นก่อสร้างสำเร็จรูปที่มีฉนวนกันความร้อนในตัว โดยผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐานงานก่อสร้าง เพราะเราตั้งใจส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัย

สาเหตุที่ Polyboard เป็นแผ่นก่อสร้างสำเร็จรูปมีจุดเด่นเฉพาะ ที่ไม่สามารถพบในแผ่นก่อสร้างสำเร็จรูปโดยทั่วไป เพราะวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต Polyboard คือ eps foam (Expanded Polystyrene) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนชั้นเลิศ เพราะ98%ของอากาศที่โดนกักในโฟม จะทำหน้าที่ป้องกันความร้อนได้ดีที่สุดตามธรรมชาติ และแผ่นโฟมถูกผลิตให้มีความหนาแน่นมากถึง 20 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรืออาจมากกว่านั้น เพราะยิ่งค่าความหนาแน่นของแผ่นโฟมมากขึ้น จะยิ่งช่วยเพิ่มการรองรับน้ำหนักและค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนได้มากขึ้น นอกจากรายละเอียดโดยทั่วไปยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ แผ่นโฟมที่นำมาผลิตทุกผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างของเราเป็นเกรดไม่ลามไฟ (Flame Retardant) ซึ่งเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง โดยเรามีผลการทดสอบในทุกด้านของ “โฟมแผ่นเกรดโยธาโฟม” รองรับ คุณสามารถติดตามรายละเอียดและผลทดสอบผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างตามมาตรฐานสากลของเราได้ที่ https://yothafoam.co.th/