fbpx

Tel 062-070-5557

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
FOAMCRETE (โฟมกรีต) ผลิตจากเม็ดโฟม EPS หรือ Expanded Polystyrene Foam มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2มม. ภายในของเม็ดโฟม EPS จะประกอบไปด้วยอากาศประมาณ 98% และมีพลาสติกอยู่ 2% จึงทำให้เม็ดโฟมพลาสติกนั้นมีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นเม็ดโฟมพลาสติกของ Foamcrete ยังผ่านกระบวนการเคลือบสารพิเศษ Poly Superior Plasti Zizer (PSP) เพื่อทำให้เม็ดโฟมผสานกับปูนซีเมนต์ในขณะทำการผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับซีเมนต์เมื่อแห้งตัวแล้ว Foamcrete สามารถนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการความหนาแน่นของซีเมนต์ (Density) ตามลักษณะของการใช้งาน

ข้อมูลเทคนิค
ผลการทดสอบ

Density

Test Method

Standard

Result

By

300kg/1m3

Compressive Strength

ASTM C495

2.96MPa

Ministry of Science and Technology

สูตร 1m3

Density (kg/m3)

Cement (kg)

Water (kg)

Foamcrete (kg)

200

200

100

8

250

250

120

8

300

300

150

8

350

350

175

8

คุณสมบัติพิเศษ

น้ำหนักเบา, แข็งแรง ประหยัดโครงสร้าง Foamcrete ช่วยลดน้ำหนักของผนัง, พื้น และโครงสร้างของตัวอาคาร เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้หินมาเป็นส่วนผสมซีเมนต์อีก เพียงใช้ Foamcrete ผสมลงในปูนซีเมนต์ตามปรกติ ทำให้ไม่ต้องสร้างโครงสร้างใหญ่เพื่อรับน้ำหนักมากเหมือนก่อน แต่มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ไม่ต่างจากอิฐทั่วไป

เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียง ซีเมนต์พิเศษที่ได้จาก Foamcrete จะมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับตัวอาคารได้ดีเยี่ยม เนื่องจากโฟมพลาสติก (EPS Foam) ที่นำมาใช้ผลิต Foamcrete มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมซีเมนต์แล้วจะทำให้ ผนังหรือพื้นมีความสามารถในการต้านทานความร้อนได้ และช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ เม็ดโฟม EPS ยังมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนดูดซับเสียงทำให้เสียงจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวบ้านและอาคารได้น้อยลง

รวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย Foamcrete ผสมในปูนซีเมนต์ตามอัตราส่วนที่ง่ายและผสมได้รวดเร็วกว่าหิน เมื่อเทียบปริมาณของซีเมนต์ธรรมดากับซีเมนต์ที่ใช้ Foamcrete เป็นส่วนผสม Foamcrete จะมีน้ำหนักเบากว่ามาก จึงง่ายต่อการเทพื้นหรือผนัง เพราะน้ำหนักของซีเมนต์ที่เบากว่า โดยเฉพาะการเทพื้นหรือผนังสำเร็จรูป

ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ลดขั้นตอนในการทำงาน ซีเมนต์พิเศษที่ได้จาก Foamcrete จะมีน้ำหนักเบา จึงสามารถดัดแปลงใช้งานก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เช่น เทเป็นผนังเบาได้เลยโดยไม่ต้องตีไม้แบบ หรือเทพื้นเพื่อปรับระดับ หรือ กลบหลุมซ่อมแซมได้ง่ายกว่า เพราะดินไม่ต้องรับน้ำหนักของซีเมนต์ที่หนักมากเหมือนเมื่อก่อน
บ้านไม่ชื้นไม่ซึมน้ำ ซีเมนต์พิเศษที่ได้จาก Foamcrete มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ บ้านและอาคารที่ใช้ Foamcrete จึงไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นของฝนและไอน้ำเข้าสู่ภายในบ้าน
สุดยอดแห่งความประหยัด ซีเมนต์พิเศษที่ได้จาก Foamcrete คือผู้ช่วยในการประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับทางเลือกในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน