โฟมแผ่น

สินค้าโฟมแผ่นของโปลิโฟม เป็นสินค้าที่นำ โฟมบล็อค ที่มีขนาดใหญ่ (600cm x 120cm x 60cm)มาตัด เป็น โฟมแผ่น ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
อาจจะเรียกตามลักษณะเป็น โฟมก้อน หรือ โฟมแผ่น ตามขนาดที่ออกมา โดยโฟมแผ่น จะถูกแบ่งและกำหนดราคาและความหนาแน่น

โฟมแผ่น นำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เนื่องจากคุณสมบัติของ โฟม อีพีเอส ที่เป็นฉนวน และมีน้ำหนักเบา จึงนิยาม นำไปใช้เป็น ฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร เรียกว่า โฟมฉนวน หรือนำไปทำเป็นแผ่นฝ้าเพดาน เรียกว่า โฟมฝ้า สมารถนำไปใช้ในการปูพื้นปรับระดับ เพื่อช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างอาคารได้ ในกลุ่มนี้ เรียกว่า โฟมก่อสร้าง

นอกจากนี้ เรายังมี โฟมรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อควบคุม และตอบสนองการใช้งานของลูกค้า ทุกรูปแบบ (ผลิตภัณฑ์โฟม)