fbpx

Tel 062-070-5557

January 23, 2019

บ้านโฟม,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมกันกระแทก

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมสู่ความเป็นจริง เกี่ยวกับการผลิต และหลัก 3Rs ที่สามารถใช้กับ eps foam ได้อย่างเต็มรูปแบบ

โฟมกับสิ่งแวดล้อม Read More »

eps foam,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมสร้างบ้าน

โฟมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

จากภาวะโลกร้อน มนุษย์จึงพยายามค้นหาทางออก จนพบกับวัสดุทางเลือก ‘โฟมก่อสร้าง’ ที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี

โฟมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Read More »

eps foam,โฟมกันกระแทก,โฟมฉนวนกันความร้อน

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด

พลาสติกหุ้มอากาศ l eps foam ผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม สู่เส้นทางวัสดุที่แปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด Read More »

คุณภาพโฟม

ผลการทดสอบคุณสมบัติของโฟม

ที่ โปลิโฟม เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟม EPS ให้แตกต่างไม่เหมือนใคร และยังเพิ่มเติมคุณประโยชน์ที่จำเป็นในอนาคตตลอดเวลา เพราะเราตะหนักว่าความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน โปลิโฟม จึงไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นที่หนึ่งเคียงคู่ไปด้วยกัน 1. EPS Foam Anti Bacเป็นการวิจัยพัฒนาโฟม EPS ที่มีสารพิเศษสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้เป็นโฟมที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร หรือ ผนังห้องเย็น 2. โฟม EPS Foam Anti Termiteเรากำลังวิจัยนวัตกรรมใหม่ของวัสดุโฟมก่อสร้าง คือ โฟม EPS ที่ต้านทานปลวกและแมลงได้ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นโฟมก่อสร้างทั้งงาน สร้างถนน รองคอสะพาน ผนังบ้านและอาคาร

ผลการทดสอบคุณสมบัติของโฟม Read More »